Social Sweden Web Camp 2012 var en njutning for internet själen, cirka 450 av Sveriges internet intellektuella samlades for att tala om internet i framtiden, praktiskt, filosofiskt, tekniskt och affärsmässigt. Några takeaways från sessionerna. Anna Oscarsson (Kvittar) hade sessionen ”Bank 2.0″ om bankernas nya tjänster, de sitter inne på konsumentinformation utan att dela med sig. Den öppna diskussionen ledd av Anna handlade om vad som händer  när bankerna går samman … Läs mer