Vi behöver jobba längre för att behålla välfärden. Det är budskapet från Fredrik Reinfeldt till veckans ministermöte Northen Future Forum. Och han har naturligtvis rätt. När vi lever längre så behöver fler naturligtvis arbeta längre för att socialförsäkringssystemen inte ska braka ihop.

Sveriges småföretagare borde uppmuntra Reinfeldt. I en ny undersökning menar mer än en fjärdedel av Sveriges småföretagare att de kommer att arbeta efter 65. Men frågan är om det bakom den glädjande siffran döljer sig ett problem som många diskuterat men ingen funnit någon lösning på.

Sverige har nämligen redan Europas äldsta företagare. Och det beror inte bara på att man älskar att arbeta utan också på att många generationsskiften skjutits upp i brist på alternativ.

Enligt en utredning om generationsskiften från Nutek fanns det 2004 46000 företag där företagsledaren är var 50 år och ägde över 50 procent av företagen. 215 000 var anställda i dessa företag.

Dessa företagare måste oftast lägga ned företaget för att gå i pension, eftersom det är väldigt svårt att ta över ett företag i Sverige. Inte ens om barnen än intresserade går det alltid att lösa, eftersom man även i ett sådant läge kan behöva kompensera de barn som inte vill ta över.

Det saknas helt enkelt kapital för att köpa företag. Och den finansiella krisen har inte gjort det lättare. Förslag finns om skatterabatt eller olika stödlån om man återinvesterar i onoterade bolag, eller ökade möjligheter för Almi att låna ut till företagsköp. Men inga åtgärder har skett sedan 2004 när Nutek utredde problemet på statens uppdrag.

Det är dags för åtgärder, och det snabbt. På kort sikt får företagare som fortsätter arbeta kanske lite bättre pension, men på längre sikt hotas hundratusentals svenska jobb.